CÔNG TY CỔ PHẦN XD & TM BÌNH MINH

Địa chỉ: Thôn Thương, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 0943.869.069

Website: https://nhadepbinhminh.com.vn –